Algomin Vackrare Rosor

Algomin Vackrare Rosor

149 kr

NYHET VÅREN 2024

Algomin Vackrare rosor är en specialnäring som ger dina rosor extra mycket kraft att ge en rikligare blomning under sommarmånaderna. Kalium stärker växtens cellväggar och fosfor är nödvändigt för ett starkare rotsystem och bättre blombildning. Kvävet hjälper rosornas bladbildning och brunalgerna och kalken stimulerar de i jorden viktiga mikronäringsämnen för att få en levande jord.

Gödsla från när växten är i god tillväxt och därefter en gång i månaden, juni till augusti.

Använd ca 30gr/m2 och sprid jämnt över ytan, kan med fördel myllas ned. Gödsla från när växten är i god tillväxt och därefter en gång i månaden, juni till augusti.
Rosbuskar: Använd spettmetoden. Gödsla vid bladverkets droppkant. Gör 2 hål ca 20 cm djupa, ca 20 cm från stammen. Dosera med ca 1 msk per hål, vår och höst.
Rosor i kruka: Sprid några korn i varje kruka, upprepa vid behov