Ansvarsfull+ Plantjord 40 L

Ansvarsfull+ Plantjord 40 L

129 kr

NYHET VÅREN 2024

Ansvarsfull+ Plantjord är en allsidig torvreducerad jord tillverkad av RPP-certifierad torv, träfiber, grönkompost, biokol och biokompost.

Biokol förmultnar inte och fungerar som en kolsänka i jorden. Biokolet har även en rad andra positiva egenskaper. Det förbättrar jordens fukthållning och lagrar överskottsnäring. Olika komposter bidrar med mikroliv och växtnäring. Tillsammans ger de en fukthållande jord med god förmåga att ge växterna näring under lång tid, jorden fungerar som ett naturligt batteri för dina växter så att de kan växa sig stora.

Ansvarsfull Plantjord passar vid odling både inne och ute av bland annat sommarblommor, grönsaker och bär samt plantering av buskar, träd och perenner.

Använd jorden till plantering i stora krukor, balkonglådor och amplar. Det går också att göra odlingsbäddar och fylla pallkragar med jorden. I trädgårdslandet och vid plantering av buskar och träd fungerar jorden som jordförbättring.

Jorden kan innehålla större stickor och stenar, de gör ingen skada utan bidrar till att skapa en lucker struktur för växtrötterna. Det kan även förekomma enstaka främmande föremål från grönkomposten.