Barkmull 50 L

Barkmull 50 L

125 kr

Antal Rabatt Pris per produkt
1-4 -kr 125 kr
5-9 -kr 120 kr
10-14 -10 kr 115 kr
15+ -20 kr 105 kr

Barkmull är en produkt för dig som vill slippa ogräs i rabatterna. Barkmullen är dessutom utmärkt för att luckra hård och lerig jord. Den har god förmåga att kvarhålla växtnäringsämnen. Skapar ett rikt liv av djur och mikroorganismer i marken som gynnar växterna. Ger en bättre markstruktur och på lång sikt en näringsrikare jord. Barkmullen är ogräsfri. Vår Barkmull är komposterad vilket gör att den kan läggas även på surjordsväxter som Tujor och Rhododendron. Användningsområde: Rabatter, ogräs Dosering: 1 säck till ca 1-2 kvm, lägges i 5-10 cm tjockt lager. * Blanda gärna barkmull, planteringsjord, kogödsel, täckbark eller toppdress för att få ihop till mängdrabatter.... 1-4 säckar 125kr / st* 5-9 säckar 120kr / st* 10-14 säckar 115kr / st* 15-fler säckar 105kr / st* 30-fler säckar avlagt från bil 100 kr/st* Totala priset med mängdrabatten kommer att räknas ut och framgå i orderbekräftelsen.