Gräsmattegödsel Natur

Gräsmattegödsel Natur

418 kr

Långtidsverkande gödsel som ger en tät och fin gräsmatta.

Gräsmattegödsel Natur är en mild gödsel som är trygg att använda där barn och husdjur vistas. Den är extra rik på kväve som gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare. Gödseln tillverkas av återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och gynnar markens mikroliv så att växterna kan ta upp näringen. Gödseln är långtidsverkande och inverkar positivt på jorden. Du behöver inte gödsla mer än 1–2 gånger per säsong. Gödseln är välbalanserad och innehåller alla näringsämnen som gräsmattan behöver för att växa sig frisk, tät och tålig. Gödseln går även att använda till andra växter som behöver stimuleras för att ge extra tillväxt.

Dosering:
Underhållsgödsling: ca 3 l/100 m2 sprids när gräset börjar växa i april-maj. Upprepa vid midsommartid. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

Nyanläggning av gräsmatta: Grundgödsla innan sådd eller utläggning av färdiggräs. Sprid ca 5 l/100 m2 och bruka ned 10–15 cm i jorden. Sådd gräsmatta ges en startgödsling med ca 4 l/100 m2 när gräset kommit upp minst ett par cm. Vid höstsådd vänta med att startgödsla till våren. Färdiggräs gödslas med 4 l/100 m2 några veckor efter utläggning.