Grillkol

Grillkol

319 kr

Vindelkol använder endast 100 % ren norrländsk skogsråvara, i huvudsak tall och björk, helt utan inblandning av miljöfarliga restprodukter.
Vindelkol har en tillverkningsmetod för framställning av träkol, som sker i en sluten process, där man har full kontroll på temperaturer och överskottsgaser.
Kolet blir helt torrt och har därmed:

låg vikt

högt energiinnehåll

hög värmealstring

lång brinntid